Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Philipphê Lê Lập

Philipphê Lê Lập

(chồng bà Tăng Thị Thu)
Sinh năm 1956
Giáo khóm Nam
Từ trần lúc 10g00 ngày 11/09/2018
Thánh lễ an táng tại thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 13/09/18
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

Leave a Reply