Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Vincente Thái Đình Thành

VINCENTE THÁI ĐÌNH THÀNH

(con ông Khá)

Giáo khóm Đông

Sinh năm 1970Tạ thế lúc 00g30 ngày 28/12/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 30/12/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply