Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Giuse Phan Ngọc Dư

GIUSE PHAN NGỌC DƯ

(con ông Phan Ngọc Châu)

Giáo khóm Bắc.

Sinh năm 1946.

Từ trần lúc 16g15 ngày 22/9/2017.

Thánh lễ an táng lúc 14g00 ngày 25/9/2017 tại Thánh đường Trà Kiệu.

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

Leave a Reply