Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria – Bổn mạng cộng đoàn Mến Thánh Giá & giáo họ Chiêm Sơn

Sáng hôm nay – 20/3/2023, cộng đoàn dân Chúa cùng nhau tề tựu nơi linh đài Bửu Châu để cùng với cha quản xứ Simon hiệp dâng Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, cũng là bổn mạng của Cộng đoàn quý soeurs Mến Thánh Giá, giáo họ Chiêm Sơn.

Trong Thánh lễ, cha Simon mời gọi cộng đoàn nhớ đến Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse – nguyên Giám mục Giáo Phận Đà Nẵng, hiện là Giám mục Giáo Phận Lạng Sơn, Thầy phó tế Giuse đang giúp xứ, soeur Minh – dòng Thánh Phao-lô, Cộng đoàn Mến Thánh Giá, giáo họ Chiêm Sơn và quý ông/anh/em chọn Thảnh Cả làm quan thầy của mình.
Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện cho các đấng bậc, cộng đoàn.

Trà Kiệu, 20/3/2023

Photo Thông

Leave a Reply