Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Gẫm đàng và làm phép 4 chặng đàng Thánh Giá mới nơi chân đồi Bửu Châu, 22/3/2023

Như những chiều thứ Tư khác trong mùa Chay, đoàn con xứ Trà cùng quây quần bên nhau để suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa qua 14 chặng đàng Thánh Giá. Tuy nhiên trong buổi gẫm đàng chiều nay, có một điểm khác biệt, đó là cha quản xứ cử hành nghi thức làm phép 04 chặng đàng Thánh Giá mới để thay thế cho những chặng đã bị hư hỏng nặng trong mùa mưa bão, sạt lở linh đài Bửu Châu vào những năm trước.

Trong Thánh lễ sau đó, ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp lòng cầu nguyện cho các vị ân nhân đã góp công, góp của để hoàn thành công trình chống sạt lở đồi Bửu Châu, cũng như quý ân nhân đã ủng hộ 4 chặng đàng đã bị hư hỏng mà hôm nay đã được làm phép.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện:

Trà Kiệu, 22/3/2023

Photo Thông

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply