Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các sinh hoạt trong giáo xứ từ ngày 09/4-15/4/2017

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

<< V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >>

(Chúa Nhật, ngày 09/04/2017 – 15/04/2017)

I. Phụng Vụ

1. Sáng nay, lúc 8h00, Đức Tổng Giám Mục LeopoldoGirelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam sẽ chủ sự thánh lễ tại Giáo xứ Xuân Thạnh. Anh chị em nào sắp xếp được xin kính mời tham dự.

2. Chương Trình Tam Nhật Thánh Tại Giáo Xứ                                                                        

– Thứ Năm Tuần Thánh :

–        Lễ Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa: 05h30

–        Lễ Đèn Nhất : 4h30

–        Thánh lễ tiệc ly : 17h00

–        Chầu Thánh Thể cho đến nữa đêm                                   

– Thứ Sáu Tuần Thánh :

–        Lễ Đèn Nhì vào lúc 4h30

–        Đàng Thánh Giá và Nghi thức :16h30

– Thứ Bảy Tuần Thánh :

–        Lễ Đèn Ba vào lúc 4h30.

–        Giờ kinh phụng vụ trọng thể liền sau ngắm đèn.

–        Thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 19h30

Tại Giáo họ Chiêm Sơn

– Thứ Năm Tuần Thánh :  Thánh lễ tiệc ly:18h00

– Thứ Sáu Tuần Thánh : Đàng Thánh Giá và Nghi thức : 17h15

– Thứ Bảy Tuần Thánh : Thánh lễ Vọng Phục Sinh : 19h30

  1.        Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 16/04/2017, Thánh lễ:

–        Nhà thờ Chinh và giáo họ Chiêm Sơn :  06h00.

–        Giáo họ la Tháp và Phú Nhuận:          :  08h00

II. Thông báo

1/Xin mời Anh Simon Đoàn Tỉnh gặp Thầy xứ để nhận chứng chỉ Hội Phaolô Châu

                                                                                                Trà Kiệu, ngày 08 tháng 04 năm 2017

                        Cha Quản Xứ

 

Gioan. Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply