Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 18 – 24/4/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 18.4.2021 – Thứ bảy, 24.4.2021)

I. Phụng Vụ:

        – Thứ hai: Lúc 04h45 sáng, Thánh Lễ bình thường tại nhà thờ núi; 14h00 chiều, Thánh Lễ an táng anh Giuse Lưu Nguyễn Công, tại tầng trệt nhà thờ chính; 17h30 chiều, Thánh Lễ Hôn Phối Phaolô Đặng Quốc Việt và Têrêsa Lê Hoàng Oanh.

        – Thứ ba: Lúc 04h45 sáng, Thánh Lễ tại nhà thờ Phái Nam bình thường; 17h30 chiều, Thánh Lễ Hôn Phối Simon Nguyễn Ngọc Pháp và  Martha Phạm Thị Phương Dung.

        – Thứ tư: 05h00, Thánh Lễ tại nhà thờ Chiêm Sơn bình thường.

        – Thứ năm: 04h45 sáng, Thánh Lễ tại nhà thờ chính bình thường; 17h30 chiều, Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Thể.

II. Sinh hoạt:

1. Đóng góp công trình Mẹ, Giáo xứ chân thành cám ơn:

+ Một người – Trà Kiệu: 500.000 đ

+ Một đại gia đình – Phái Bắc: 10.000.000 đ

+ Tuyết + Pha – Phái Đông: 2.000.000 đ

+ Một gia đình – Phái Nam: 5.000.000 đ

+ Huyền + Thời – Phái Bắc: 5.000.000 đ

+ Một người – Phái Nam: 1.000.000 đ

+ Bà Ngũ – Phái Nam: 2.000.000 đ

+ Một người – Phái Nam: 1.000.000 đ

+ Vợ chồng Duẫn + Phượng – Phái Đông: 2.000.000 đ

+ Nguyễn Thị Khả Ái – Giáo xứ Hiệp Lực – Giáo phận Xuân Lộc: 5.000.000 đ

+ Một người – Nha Trang: 5.000.000 đ

                                                             Trà Kiệu, ngày 18  tháng 4 năm 2021

                                                                              Linh mục Quản xứ

                                                                         Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply