Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các sinh hoạt trong giáo xứ từ ngày 26/03-02/4/2017

 

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

<< V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >>

(Chúa Nhật, ngày 26/03/2017 – 02/04/2017)

I. Phụng Vụ

1/ Chiều thứ 2 và (chiều thứ 3 tuần này không có thánh lễ.

2/ Tối thứ 3, ngày 28/03, vào lúc 18h30 sẽ có Sám Hối và Xưng Tội Mùa Chay 2017, xin anh chị em tham dự đông đủ. Lưu ý, có thể đi sám hối không đi xưng tội và hết sức tránh tình trạng đi xưng tội nhưng lại không dự giờ sám hối.

II. Thông báo.

1/Tối thứ 5, ngày 30/3, vào lúc 19h30 xin mời Quí Bà Nhất 2 Cộng Đoàn Mến Thánh Giá và Phaolô, các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ, Ban Đại Diện các Giáo Họ, giáo Khóm, Các trưởng Ban ngành, Đoàn Thể về nhà xứ để họp mở rộng.

 

Trà Kiệu, ngày 25 tháng 03 năm 2017

                    Cha Quản Xứ

 

 

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply