Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 28/02 – 06/3/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 28.02.2021 – Thứ bảy, 06.03.2021)

I. Phụng Vụ:

* Thứ năm đầu tháng tuần này, 04.3.2021: Quý cha sẽ đến giải tội và trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân và những người già trong Giáo xứ không thể đến nhà thờ được;

* Chúa Nhật tới, 07.3.2021: Rửa Tội cho trẻ em lúc 09h30. Xin đăng ký trước thứ năm tuần này, 04.3.2021.

II. Sinh hoạt:

* Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân: Khai giảng vào lúc 19h30, thứ hai, 08.3.2021. Xin đăng ký nơi cha phó Antôn Đinh Văn Long nội trong tuần này.

* Thứ bảy hôm qua, 27.02.2021, xe múc đã bắt đầu dọn dẹp phần đất sạt lỡ tại nhà thờ núi: Xin các Giáo họ và Giáo khóm đón nhận sự phân công của Thường vụ Giáo xứ và tích cực tham gia dọn dẹp để công việc sớm hoàn tất.

* Đóng góp công trình Mẹ, Giáo xứ chân thành cám ơn:

         + Một người – Phái Tây: 3.000.000 đ

         + Một gia đình ở Tân Lân: 3.000.000 đ

         + Một gia đình – Phái Tây: 2.000.000 đ

         + Gia đình Tuấn Khải – Hoa Kỳ: 11.500.000 đ

         + Một người Phái Bắc: 1.000.000 đ

         + Vợ chồng Vương + Quyên: 1.500.000 đ

         + Một người: 1.000.000 đ

         + Gia đình Quang + Cúc – Phái Bắc: 2.000.000 đ

         + Một người: 200.000 đ

         + Nguyệt – Phái Tây: 500.000 đ

Trà Kiệu, ngày 28 tháng 02 năm 2021

Linh mục Quản xứ

Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply