Trà Kiệu Bốn Phương

Tôn vinh Đức Mẹ Trà Kiệu và gặp gỡ đồng hương & di dân Đà Nẵng tại Miền Nam 2014

Thứ Bảy ngày 24 tháng 5 năm 2014, Ban Di dân Giáo phận Đà Nẵng tại Miền Nam đã tổ chức đại lễ tôn vinh Đức Mẹ Trà Kiệu và gặp gỡ đồng hương & di dân Giáo phận Đà Nẵng. Buổi lễ được tổ chức tại Nhà thờ Giáo xứ Bình Thuận, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận TP.HCM, dưới sự chủ tọa của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giáo phận Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ, có khoảng 2000 đồng hương Đà Nẵng, một số quý Cha và tu sĩ nam nữ cũng như anh chị em giáo dân Bình Thuận. Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thanh, quý Cha Phụ tá, Hội đồng Mục vụ, các Ban Ngành Đoàn thể Giáo xứ Bình Thuận đã niềm nỡ đón tiếp và hết lòng giúp đỡ cho ngày lễ hội. Đây là lần thứ II Ban Di dân Giáo phận tổ chức cuộc lễ này, lần đầu vào ngày 12/5/2013 tại Giáo xứ Phú Trung. Cuộc lễ được qui định tổ chức hằng năm.

Nguồn: giaophandanang.org

Leave a Reply