IMG_1660.JPG - 180.43 kb
TTTM Trà Kiệu

Trang Ảnh Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 27/01/2017

Giây phút giao thừa giữa năm cũ và năm mới theo người Việt Nam thì rất linh thương. Với người Công Giáo, thường có những Thánh Lễ trong đêm này, cách riêng năm này, cộng đoàn Gx. TTTM Trà Kiệu đã cùng quy tụ về đồi Đức Mẹ Bửu Châu để cùng nhau tạ ơn một năm cũ đã qua và phó thác một năm mới an lành trong Chúa và Mẹ Trà Kiệu, xin mời hiệp thông qua một số hình ảnh dưới đây:

IMG_1660.JPG - 180.43 kb

 

IMG_1662.JPG - 209.82 kb

 

IMG_1664.JPG - 174.39 kb

 

IMG_1665.JPG - 181.02 kb

 

IMG_1671.JPG - 190.83 kb

 

IMG_1672.JPG - 194.54 kb

 

IMG_1674.JPG - 212.52 kb

 

IMG_1677.JPG - 205.18 kb

 

IMG_1678.JPG - 203.78 kb

 

IMG_1679.JPG - 186.68 kb

 

IMG_1680.JPG - 207.37 kb

 

IMG_1686.JPG - 176.82 kb

 

IMG_1688.JPG - 192.37 kb

 

IMG_1694.JPG - 225.71 kb

 

IMG_1697.JPG - 159.16 kb 

 

Xin mời xem hình ảnh với dung lượng lớn tại đây: 

Leave a Reply