IMG_1835.JPG - 181.1 kb
TTTM Trà Kiệu

Trang Ảnh Mồng 2 Tết Thánh Lễ Cầu Cho Ông Bà, Tổ Tiên Tại Cửa Hẩn 29/01/17

Ngày Mồng 2 Tết dành một cách đặc biệt để cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên. Giáo xứ TTTM Trà Kiệu đã có 02 Thánh Lễ đặc biệt tại nghĩa trang Cửa Hẩn và Đồng Quảng, xin mời hiệp thông và cầu nguyện với Thánh Lễ tại nghĩa trang Cửa Hẩn qua một số hình ảnh sau: 

 IMG_1835.JPG - 181.1 kb

 

IMG_1848.JPG - 172.35 kb

 

IMG_1851.JPG - 291.19 kb

 

IMG_1856.JPG - 285.93 kb

 

IMG_1865.JPG - 208.91 kb

 

IMG_1868.JPG - 149.31 kb

 

IMG_1870.JPG - 151.49 kb

 

IMG_1876.JPG - 173.28 kb

 

IMG_1879.JPG - 159.64 kb

 

IMG_1886.JPG - 152.63 kb

 

IMG_1887.JPG - 318.27 kb

 

IMG_1895.JPG - 280.29 kb

 

IMG_1900.JPG - 148.65 kb

 

IMG_1920.JPG - 246.52 kb

 

IMG_1911.JPG - 255.38 kb

 

 Xin mời xem hình ảnh với dung lượng lớn tại đây: 

Leave a Reply