_DSC1664.JPG - 281.44 kb
TTTM Trà Kiệu

Trang Ảnh Mồng 2 Tết Thánh Lễ Cầu Cho Ông Bà, Tổ Tiên Tại Đồng Quảng 29/01/17

Ngày Mồng 2 Tết dành một cách đặc biệt để cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên. Giáo xứ TTTM Trà Kiệu đã có 02 Thánh Lễ đặc biệt tại nghĩa trang Đồng Quảng và Cửa Hẩn, xin mời hiệp thông và cầu nguyện với Thánh Lễ tại nghĩa trang Đồng Quảng qua một số hình ảnh sau:

_DSC1664.JPG - 281.44 kb

 

_DSC1667.JPG - 284 kb

 

_DSC1673.JPG - 257.19 kb

 

_DSC1675.JPG - 184.41 kb

 

_DSC1679.JPG - 301.51 kb

 

_DSC1682.JPG - 277.71 kb

 

_DSC1684.JPG - 207.72 kb

 

_DSC1689.JPG - 322.91 kb

 

_DSC1690.JPG - 315.21 kb

 

_DSC1695.JPG - 328.43 kb

 

_DSC1698.JPG - 317.1 kb

 

_DSC1705.JPG - 174.19 kb

 

_DSC1711.JPG - 202.11 kb 

 

 Xin mời xem hình ảnh với dung lượng lớn tại đây: 

Leave a Reply