Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Bổn mạng giáo họ Phú Nham, ca đoàn Truyền Tin – lễ Truyền Tin, 25/3/2020

Mở đầu Thánh lễ chiều nay tại giáo họ Phú Nham, cha Antôn nhắc nhớ cộng đoàn về biến cố Truyền Tin để nhớ về mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa chấp nhận làm người để cứu chuộc và đồng hành, nâng đỡ mỗi người chúng ta. Ngài chia sẻ: giữa thời điểm bất an vì dịch bệnh, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa thương đồng hành và ban bình an trên đoàn con cái của Ngài. Mừng lễ Truyền Tin  hôm nay, cũng là bổn mạng của giáo họ Phú Nham, xin cộng đoàn hãy hiệp ý cầu nguyện cho giáo họ Phú Nham và mỗi người chúng ta biết noi gương Đức Mẹ sống và làm chứng cho Chúa giữa anh chị em lương dân.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Antôn nhấn mạnh tinh thần sống Thánh Vịnh 39 của Đức Mẹ: “Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài”. Đó là Mẹ đã tin, đã nhận ra Thánh ý Thiên Chúa và vâng phục hoàn toàn Thiên Chúa trong mọi sự. Giữa thời đại hôm nay, liệu mỗi người có dám sống niềm tin như Mẹ giữa anh chị em lương dân? Từ đó, ngài mời gọi mỗi người hãy tin tưởng tuyệt đối vào Chúa như Mẹ đã từng và hãy sống đúng với giáo huấn Chúa truyền dạy, hầu có thể lôi kéo nhiều anh chị em lương dân về với Chúa qua đời sống đức tin của mình.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha An tôn thay mặt cộng đoàn dân Chúa ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho giáo họ Phú Nham hôm nay. Từ đó, lần nữa ngài chúc mừng bổn mạng giáo họ Phú Nham và cầu xin Thiên Chúa chúc lành cách đặc biệt cho giáo họ, cũng như những ai hiện diện trong thánh lễ hôm nay.

Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho giáo họ Phú Nham, cũng như ca đoàn Truyền Tin và mỗi người chúng con luôn biết sống niềm tin của mình, để trong đời sống của mỗi người, mỗi đoàn thể, chúng con luôn biết làm chứng cho đức tin của mình thông qua việc chu toàn bổn phận, hầu qua đó nhiều người nhận biết Chúa và sống đời sống yêu thương như Chúa đã dạy. Amen.

Ephrem Huy

Trà Kiệu, 25/3/2020

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:418505371094'.

Leave a Reply