Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 22 – 29/3/2020

      GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
      GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU
                                  

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt trong giáo xứ

 (Chúa Nhật, 22/3 – Chúa Nhật, 29/3/2020)

I. PHỤNG VỤ:

1. Trong thời điểm đại dịch Covid 19 đang bùng phát nên việc sám hối mùa Chay sẽ không tổ chức, thế nên việc ngồi tòa giải tội cũng sẽ hạn chế hết sức có thể. Nếu ai thực sự cần, các Cha sẽ ngồi tòa, nhưng với điều kiện buộc hối nhân phải mang khẩu trang khi lên xưng tội.

2. Trong tuần thứ năm mùa Chay, các Thánh Lễ các Cha sẽ giải tội tập thể theo nghi thức ấn định để anh chị em có thể đủ điều kiện rước Mình Thánh trong Tam Nhật Thánh và Phục Sinh. Song những tội trọng mà chúng ta xét mình nhận thấy thì sẽ phải xưng lại trong thời gian sau đó, với điều kiện không để quá một năm.

3. Sáng thứ Hai lễ tại Linh Đài.

4. Trong tuần này, thứ Tư, 25/3, lễ Truyền Tin, bổn mạng của ca đoàn Truyền Tin và của giáo họ Phú Nham. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện. (lễ tại Phú Nham lúc 17g30)

5. Trong tinh thần đức tin, để cầu nguyện cho đại nạn Covid 19 sớm chấm dứt, 19g30, tối thứ Năm, 26/3, giáo xứ sẽ tổ chức chầu và kiệu Thánh Thể tại công trường Trung Tâm Thánh Mẫu. Xin anh chị em tham dự.

6. Trong thời gian này, ngày Chúa Nhật chỉ có 02 Thánh Lễ tại nhà thờ chính. Thánh Lễ lúc 4:45 và Thánh Lễ lúc 16:00. Không có Thánh Lễ thiếu nhi.

II. SINH HOẠT:

1. Chiều thứ Sáu hằng tuần, khi đi Đàng Thánh Giá, anh chị em nhớ rộng tay bỏ quả để chia sẻ với người nghèo trong mùa Chay Thánh.

2. Đàng Thánh Giá tại Trung Tâm đã được làm phép, dù là đi dạo anh chị em nhớ ăn mặc nghiêm túc, đứng đắn.

3. Giáo xứ xin cảm ơn:

  • Chị Nguyên/ P Đông ủng hộ 80 chai nước xịt khuẩn và 06 cái quạt cho nhà nguyện Thánh Thể.

Và đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Nguyễn Thị Nhiệm/ P nam: Một triệu năm trăm ngàn đồng (1,500,000 VND)
  • Một người/ P Nam: một triệu đồng (01,000,000 VND)

Trà Kiệu, ngày 21 tháng 3 năm 2020

Lm Quản xứ 

Gioan. Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply