Thành Kính Phân Ưu

Cáo Phó: Gioan Baotixita Lê Tinh Thông Vũ

CÁO PHÓ
Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót và với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, đại gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc kính báo tin Trưởng Nam và Cháu Đích Tõn của Đại Gia Đình chúng tôi đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian.
GIOAN BAOTIXITA LÊ TINH THÔNG VŨ
aka JOHN VU LE
Sinh ngày 20-12-1967 tại Sài Gòn, Vỉệt Nam
Ra đi ình an lúc 20 giờ 30 ngày 27-12-2015
tại Nhà Thương Kaiser Permanente, Irvine, California, USA
Hưởng dương 48 tuổi

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Thăm viếng và cầu nguyện
– Thứ Bảy và Chúa Nhật (2 & 3 – 1 – 2016): từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều
Tại Nhà Dòng Brothers of St. Patrick, 7820 Bolsa Ave., Midway City, CA 92655
– Thứ Hai (4 – 1 – 2016): Từ 3 giờ đến 5 giờ chiều: Lần Hạt Mân Côi và suy niệm.
Tại Thánh Đường Blessed Sacrament, 14072 S. Olive St.,, CA 92683
Thánh Lễ cầu nguyện từ 6 đến 7 giờ chiều cũng tại Nhà Thờ B.S.

Thánh Lễ Phục Sinh
– Thứ Ba (5-1-2016), lúc 10 giờ sáng, tại Thánh Đường Blessed Sacrament và an ngh tại Good Shepherd Cemetery, 8301 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92646.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO:
– Vợ: Catherine Nguyễn Thị Diệu Nga
– Các con: Nathan Lê (16 tuổi), Ethan Lê (14 tuổi) và Damien Lê (4 tháng)
– Tứ Thân Ph Mẫu: Ô.Bà Nguyễn Thủy và Ô.Bà Lê Tinh Thông, các con cháu (USA)
– Ông Chú Bà Thím: Joachim-Agnes Lê Bá Tòng và các con, dâu, rễ, cháu (USA)
– Bà Cô Năm: Martha Lê Thị Tập và các con, dâu, rễ, cháu (USA)
– Cô: Bà Quả Ph Alfonse Lê Tinh Huy, các con, rễ và cháu (USA)
– Chú: James Lê Tinh Quang, vợ và các con, dâu, rễ, cháu (Sydney, Úc Châu)
– Chú: John Bosco Lê Tinh Anh, vợ và các con (USA).
– Cô: Teresa Lê T. Tiết-Hạnh, chồng và các con (USA)
– Chú: Paul Lê Tinh Kiểm, vợ và các con (USA).
– Chú: Simon Lê Tinh Duy, vợ và các con (USA).
– Em gái: Elizabeth Lê Phạm Bích-Trâm, chồng và các con (USA).
– Em gái: Cécile Lê Phạm Uyên-Ly, chồng và các con (USA).
– Em trai: Patrick Xuân Lê và vợ (USA).

Kính xin bà con giúp lời cầu nguyện, dâng Thánh Lễ. Xin miễn phúng điếu vòng hoa.

Chú Ý: Thay vì vòng hoa tang, xin quý bà con vui lòng giúp quỹ giáo dục cho 3 cháu Nathan, Ethan và Damien qua “John Vu Le Memorial” và gởi về địa chỉ: 8692 Bird Avenue, Midway City, CA 92655.

Leave a Reply