TTTM Trà Kiệu

Thành Kính Phân Ưu Với Tang Quyến Ông Bà Joanchim Lê Tinh Thông

Được tin cháu Gioan Baotixita Lê Tinh Thông Vũ, thường gọi là Gioan Lê Vũ, là  trưởng nam của Ông Bà Joanchim  Lê Tinh Thông, Chủ nhiệm Trakieu Foundation, vừa mới qua đời tại California Hoa Kỳ, ngày 27-12-2015,  hưởng dương 48 tuổi.
 
 
Anh em nhóm TraKieu Foundation tại Viêt Nam và trang nhà TraKieu.net xin thành thật chia buồn cùng Ông Bà Lê Tinh Thông và đại tang quyến.
Trong Năm Thánh Hồng phúc này, Chúng con nguyện xin Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Ngài sớm đưa linh hồn Gioan. Baotixita về nơi Chúa đã hứa ban. 
Xin bà con thân tộc, cùng các em nhận học bổng khuyến học của Trakieu Foundation cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita Lê Vũ.
       
  Nhóm TraKieu Foundation và TraKieu.net
      Thành kính phân ưu

Leave a Reply