Chia Sẻ Suy Niệm

Bài giảng của cha Phaolô Đoàn Quang Dân dịp lễ tạ ơn Kim Khánh khấn dòng của nữ tu Isave Fécilie Nguyễn Thị Bền

Kính thưa cộng đoàn, Đức Cha Lambert de la Motte thành lập dòng Mến Thánh Giá năm 1670 tại Đàng Ngoài (miền Bắc). Dòng MTG là đặc sản của dòng nữ tại Việt Nam. “Mến Thánh Giá” tên tiếng Việt, tiếng Anh gọi là “người tình, người yêu của Thánh Giá” (The lover of the […]

Suy Niệm

Bài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Tùng tại Trà Kiệu 06/8/2015

BBT. Trong Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Thanhh Tùng tại Gx. TTTM Trà Kiệu, là người anh trong đời sống ơn gọi tu trì, Cha Phil. Trương Văn Long đã được Cha Giuse mời chia sẻ Lời Chúa, dưới đây là nguyên văn bài chia sẻ. Xin mời xem thêm […]