Khuyến Học

TRÀ KIỆU FOUNDATION PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LẦN THỨ 8 ( NIÊN KHOÁ 2008-2009 )

TRÀ KIỆU FOUNDATION PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LẦN THỨ 8 ( NIÊN KHOÁ 2008-2009 ) Chiều nay thứ bảy ngày 25-10-2008,tại Đền Đức Mẹ Trà Kiệu, Hội Trà kiệu Foundation đã tiến hành việc trao học bổng Khuyến học lần thứ 8 ( niên khoá 2008-2009) cho 68 Sinh viên tại giáo xứ Trà […]