Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Chúa Nhật Phục Sinh 2019

Trong đêm Thánh, chúng ta đã tham dự mầu nhiệm Vượt Qua khi cử hành phép rửa và phép Thánh Thể. Hôm nay, trong Thánh lễ ngày Chúa phục sinh, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Người ban sự sống mới mà Chúa Kitô phục sinh đã khai mào cho ta. Hôm nay là ngày của Chúa Kitô, là lễ lớn nhất trong các lễ, bởi Chúa Kitô chiến thắng tội lỗi và tử thần để phục hồi sự sống mới cho nhân loại. Vì thế, ngay từ 06h00 sáng nay, đông đảo cộng đoàn giáo xứ đã họp mặt tại lễ đài sân me nhà thờ Chính để cùng mừng đại lễ Phục Sinh.

Sau phần công bố Lời Chúa, cha chủ tế Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn phụng vụ về mầu nhiệm Phục Sinh – một mầu nhiệm mà mỗi người cần đặt mình dưới Ánh Sáng Tình Yêu của Chúa để có thể tin và sống đức tin Kitô giáo cách trọn. Cha Giuse cũng chia sẻ về những phản ứng khác nhau khi đón nhận Tin Mừng Phục Sinh, từ Maria Madalena bấn loạn khi thấy mất xác Thầy; đến Gioan và Phêrô đã thấy và tin những điều Kinh Thánh dạy: ‘Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết’. Từ đó, cha Giuse mời gọi mỗi người đi tìm câu trả lời cho mình khi được hỏi: phản ứng của mỗi Kitô hữu thì sao? Xin Chúa thương nâng đỡ đức tin yếu kém của mỗi người để biết tìm kiếm những gì thuộc thượng giới và đem tin vui Phục Sinh đến cho mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ và kết thúc với phép lành trọng thể.

Trà Kiệu, 21/4/2019

Ephrem Huy

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:418505371094'.

Leave a Reply