TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Chương Trình Tam Nhật Đại Hội Thánh Mẫu Địa Phận kính Đức Mẹ Trà Kiệu tại Trà Kiệu (Từ ngày 29/5 đến 31/5/71)

X Chương Trình Tam Nhật Đại Hội Thánh Mẫu Địa Phận kính Đức Mẹ Trà Kiệu tại Trà Kiệu (Từ ngày 29/5 đến 31/5/71)

I. MỤC ĐÍCH CHUNG

– Phù hợp với những biến chuyển của dấu chỉ thời đại Thánh Mẫu, nhằm mục đích làm cho dân Chúa ý thức cuộc sống tinh thần Mẹ Maria.

– Thích nghi với đường hướng của Công Đồng Vatican II.

– Cầu nguyện cho nền Hoà bình Công chính của Việt Nam và thế giới.

II. MỤC ĐÍCH RIÊNG MỖI NGÀY

a) Ngày thứ bảy 29/5/71

Cầu nguyện cho các Tôn giáo và toàn thể dân Việt biết đoàn kết.

b) Ngày Chúa nhật 30/5/71

Cầu nguyện cho giới Trẻ biết vươn mình lên sống theo tinh thần Phúc Âm.

c) Ngày thứ hai 31/5/71

Cầu nguyện cho người nghèo khổ, thương bệnh binh và nạn nhân chiến tranh được nâng đỡ và an ủi.

 

NGÀY THỨ SÁU (28/5/1971)

KHAI MẠC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

Vào lúc 17 giời Linh Mục Tổng Đại Diện kiêm Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức cử hành Thánh Lễ tại Nghinh đài Đức Mẹ để dọn lòng Anh Chị Em giáo hữu sốt sắng sùng kính và hướng tất cả tâm hồn về Đại Hội.

 

BA NGÀY ĐẠI HỘI

Ngày thứ bảy 19/5/1971

8g00 – Cung nghinh Đức Mẹ từ Thánh Đường lên đài Chủ Toạ Đại Hội.

          – Thánh Lễ khai mạc trọng thể: cầu nguyện cho các tôn giáo và toàn thể Dân Việt biết đoàn kết với nhau:

w Chủ Lễ đồng tế   : Đức Cha Địa Phận

w Giảng                  : Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Thuận G.M. Nha Trang: “Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu”.

13g30-14g30 – Phát thanh

15g00-17g00  – Hội Thảo theo 3 giới quý ông, quý bà, thanh niên, thiếu nữ, thiếu nhi sinh hoạt riêng.

18g00         – Áp Lễ Hiện Xuống

                   – Kiệu Đức Mẹ

21g00         – Phát Thanh

 

Ngày Chúa Nhật 30/5/1971 (Lễ Hiện Xuống)

6g00, 7g00, 8g00 – Thánh Lễ tại Thánh Đường

9g00 – Đại Lễ cầu nguyện cho giới trẻ tại Lễ Đài

Chủ Lễ và giảng : Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, T.G.M. Sài Gòn – “Đức Mẹ và giới trẻ”.

13g30-14g30 – Phát thanh

14g300-15g30 – Hội thảo theo 3 giới (như hôm trước). Thiếu nhi sinh hoạt riêng

16g00 – Đại Lễ cầu cho việc truyền bá Phúc Âm

Chủ Lễ và giảng : Đức Cha Ph. Nguyễn Kim Điền T.G.M. Huế : “Đức Mẹ với việc truyền giáo”. Kiệu Thánh Thể

21g00 – Phát thanh

 

Ngày thứ hai 31/5/1971 (Lễ Vương quyền Đức Mẹ)

6g00, 7g00 – Thánh lễ tại Thánh Đường

8g30-10g30 – Hội thảo theo 3 gới (như hôm trước). Thiếu nhi sinh hoạt riêng

10g00 – Đại Lễ bế mạc tại Lễ Đài

Chủ Lễ : Đức Cha G. Lê Văn Ấn, G.M. Xuân Lộc

Giảng : Đức Cha D. Hoàng Văn Đoàn O.P.G.M. Quy Nhơn: “Đức Mẹ với đau khổ và nghèo khó”.

 

L.M. Gioan NGUYỄN QUANG XUYÊN

Tổng Đại Diện kiêm Chủ tịch UBTC

L.B.

1. Các giờ hội thảo tổ chức trong khuôn viên Thánh Đường.

–          Quý Bà tại Thánh Đường

–          Quý Ông tại phòng họp

–          Thanh niên, Thiếu nữ tại sân Thánh Đường

Các em thiếu nhi tuyệt đội không được lai vãng tại đó trong giờ hội thảo.

2. Các giờ rảnh nên lợi dụng để cầu nguyện riêng hoặc thăm phòng triển lãm.

3. Đền thờ trên đồi Bửu Châu là nơi linh địa để cầu nguyện đặc biệt suốt ngày đêm. Cũng tại Đền Thờ, Quý Cha có thể dâng Lễ riêng từng giờ. Vì thế, xin mọi người vui lòng cố giữ bầu không khí trang nghiêm và thinh lặng để việc cầu nguyện được liên lỷ.

Btt đp QN & ĐN số 12 Tr. 39-41, 1971

Leave a Reply