TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Chuẩn bị Đại Hội Thánh Mẫu Trà Kiệu

@ Chuẩn bị Đại Hội Thánh Mẫu Trà Kiệu

TRÀ KIỆU, đất lịch sử nơi Đức Mẹ đã tỏ uy quyền phù hộ các giáo hữu năm 1885.

TRÀ KIỆU, nơi sẽ tổ chức Đại Hội bế mạc Năm Thánh Mẫu (2/2/1958).

Muốn hiểu sự tích Đức Mẹ Trà Kiệu, xin đọc cuốn Đức Mẹ Lộ Đúc… Trà Kiệu do Cha G.M. Phạm Châu Diên biên soạn giá: 7đ.

@ Đại Hội Thánh Mẫu Trà Kiệu

Nhớ mồng hai, nhớ tháng hai,

Hội đền Trà Kiệu ai ai cũng về.

Nơi đây Đức mẹ chở che,

Còn ghi tích lạ chưa hề phôi pha.

Mênh mông lòng Mẹ thương ta,

Đổ tràn ơn xuống hằng hà chứa chan.

Để cùng đón lấy ân ban,

Thông Tin lên tiếng gọi đàn cho hay;

Ai ơn xin hãy nhớ ngày,

Đàn đàn, lũ lũ, về đây hiệp tình.

Để cho Đại Hội linh đình,

Tung hô Danh Mẹ hiển vinh muôn đời.

Bản Thông Tin Đ.P.Q.N

 

Btt đp QN & ĐN số 8 đặc biệt tr. 37, 1958

Leave a Reply