IMG_5556.JPG - 180.52 kb
TTTM Trà Kiệu

Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu: Rước Kiệu Thánh Thể

Sau Thánh lễ khai mạc chiều nay, đoàn con cái Mẹ và quý khách hành hương từ khắp nơi lại tề tựu quanh Thánh Thể Chúa nơi đền Mẹ Thạnh Quang, để tỏ lộ cách công khai niềm tin của mình vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Dưới sự hướng dẫn của cha Bonaventura Mai Thái và cha nguyên phó xứ F.X Lê Đông Nhật, cộng đoàn phụng vụ cùng rước kiệu Thánh Thể Chúa lên đồi Bửu Châu bằng những lời ca và những chục kinh Mân Côi trên môi. Thánh Thể được đặt trên đồi Mẹ cho đến 24h cùng ngày, để mọi người có cơ hội đến thờ lạy và viếng Ngài trong dịp hành hương này. Xin được chia sẻ vài tấm hình để mọi người cùng hiệp thông cầu nguyên.

Ephrem Huy

Trà Kiệu, 30/5/2016

 IMG_5556.JPG - 180.52 kb

 

IMG_5569.JPG - 202.35 kb

 

 

IMG_5575.JPG - 245.7 kb

 

IMG_5584.JPG - 210.69 kb

 

IMG_5588.JPG - 198.39 kb

 

IMG_5589.JPG - 190.59 kb

 

IMG_5593.JPG - 212.91 kb

 

IMG_5594.JPG - 169.77 kb

 

IMG_5602.JPG - 220.31 kb

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:

Leave a Reply