Khuyến Học

Danh Sách Sinh Viên nhận học bổng khuyến học Niên khóa 2014 – 2015

 

 

Danh Sách Sinh Viên
nhận học bổng khuyến học

                 Niên khóa  2014 – 2015 (sau khi điều chỉnh)

 

 

Stt

Họ và tên sinh viên

Họ và tên cha mẹ

Giáo khóm

Lần thứ

Ký nhận

  1

Nguyễn Thế Cang

Nguyễn Văn Tuấn

Bắc

8

Đã ký

  2

Nguyễn Xuân Thiên

Nguyễn Xuân Thịnh

Bắc

5

Đã ký

  3

Đinh Thị Thùy Nhi

Đinh Văn Huy

Nam

5

Đã ký

  4

Hồ Đắc Châu Long

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Bắc

5

Đã ký

  5

Nguyễn Tuấn Kiệt

Nguyễn Minh Tuấn

Bắc

5

Đã ký

  6

Võ Thị Mai Sương

Võ Kim Thắng

Nam

5

Đã ký

  7

Đinh Thị Hạnh

Đinh Duy Mỹ

Bắc

4

Đã ký

  8

Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Việt

Nam

4

Đã ký

  9

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Nguyễn Thanh Liêm

Bắc

4

Đã ký

 10

Huỳnh Đức Tín

Huỳnh Đức Tiếp

Bắc

4

Đã ký

 11

Nguyễn Huyền Trâm

Đinh Thị Sáng

Đông

4

Đã ký

 12

Nguyễn Sơn Chiêu

Nguyễn Văn Khải

Tây

4

Đã ký

 13

Phạm thị Cảnh Lý

Phạm Cảnh Lành

Tây

4

Đã ký

 14

Đinh Thị Như Quỳnh

Đinh Công Bình

Tây

3

Đã ký

 15

Văn Hiếu Lâm

Văn Công Nam

Tây

2

Đã ký

 16

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Trần Thị Huyền

Bắc

3

Đã ký

 17

Lưu Anh Vương

Lưu Văn Quang

Bắc

3

Đã ký

 18

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Hồng Phúc

Đông

3

Đã ký

 19

Lưu Thị Thùy Trang

Lưu Sáu

Bắc

3

Đã ký

 20

Bùi Thị Ái Nhân

Đinh Thị Thủy

Tây

3

Đã ký

 21

Nguyễn Thị Yến Nữ

Lê Thị An

Tây

3

Đã ký

 22

Đinh Duy Sơn

Đinh Văn Châu

Bắc

3

Đã ký

 23

Đinh Quang Duy

Đinh Quý Thanh

Tây

3

Đã ký

 24

Nguyễn Thị Ngọc hân

Nguyễn Văn Cường

Đông

3

Đã ký

 25

Đinh Thị Thanh Nhàn

Đinh Xuân Bình

Nam

2

Đã ký

 26

Văn Mỹ Huyên Linh

Văn Phú Thời

Bắc

2

Đã ký

 27

Phan Thị Cẩm Quỳnh

Phan Thanh Vũ

Bắc

2

Đã ký

 28

NguyễnT.Thanh Tuyền

Nguyễn Hùng Tuấn

Nam

2

Đã ký

 29

NguyễnThị Mỹ Duyên

Nguyễn Quang Hương

Tây

2

Đã ký

  30

NguyễnTrầnThảoNguyên

Trần Thị Xuân

Đông

2

Đã ký

  31

NguyễnThị Thủy Nguyên

Nguyễn Năm

Tây

2

Đã ký

  32

Nguyễn Văn Viễn

Nguyễn Thị Ly Diễm

Tây

2

Đã ký

  33

Lê Hoàng Phi

Lê Quang Dũng

Bắc

2

Đã ký

 34

Văn Tường Linh

NguyễnT.Tường Vy

Bắc

2

Đã ký

 35

Nguyễn Thảo Trâm

Nguyễn Dũng

Tây

2

Đã ký

 36

Nguyễn Quang Danh

Phạm Thị Liễu

Nam

2

Đã ký

 37

Trần Thị Thanh Hiếu

Trần Thật

Bắc

1

Đã ký

 38

Lưu Quốc Phong

Trần Thị Hoa

Bắc

1

Đã ký

 39

Phạm Nữ Hoàng Nhi

NguyễnThịMỹDung

Nam

1

Đã ký

 40

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Bùi Thị Hồng Hà

Tây

1

Đã ký

 41*

Lưu Văn Thịnh

Lưu Văn Quy

Bắc

1

Đã ký

 42

Đoàn Quỳnh Như

Đoàn Công Thương

Bắc

1

Đã ký

 43

Đoàn Chinh

Đoàn Chính

 Đông

1

Đã ký

 44

Đoàn Thị Hồng nhung

Đoàn Chính

Đông

1

Đã ký

 45

Trần Thảo Nguyên

Trần Quang Minh

Bắc

1

Đã ký

 46

Tăng Thị Tú

 

Bắc

1

Đã ký

47

Nguyễn Minh Thiều

Nguyễn Minh Luận

Bắc

1

Đã ký

48

Nguyễn Minh Thư

Nguyễn Minh Luận

Bắc

1

Đã ký

49

Nguyễn Văn Long

Nguyễn Văn Cường

Đông

1

Đã ký

50

Nguyễn Thanh Nguyên

Quách Đại Lạo

Bắc

1

Đã ký

51

Nguyễn Thế Trí

Nguyễn Dũng

Tây

1

Đã ký

52

Võ Minh Kha

Võ Minh Thắng

Bắc

1

Đã ký

 

 

                                                        Trà Kiệu, ngày  25  tháng    1  năm  2015

   

    Thư ký                              Trưởng ban                                  Phụ trách sinh hoạt

 

 

 

 

Lưu Văn Thiên                   Lê Tinh Thông                                  Phạm Cảnh Đáng

             

 

Leave a Reply