Hành Hương Trà Kiệu

Đức Mẹ Trà Kiệu (Thơ)

Đức Mẹ Trà Kiệu

CON về Trà Kiệu hành hương
VỀ đây viếng Mẹ yêu thương loài người
TRÀ hương tỏa thắm xinh tươi
KIỆU hoa diễm lệ mười mươi vẹn toàn

HÀNH hương lòng mến hân hoan
HƯƠNG Thơ Tình Mẹ truyền lan tỏ tường

CON đường Thiên Lý ngát hương
ĐƯỜNG đi về nẻo thiên đường “Tình Yêu”
THIÊN hương hòa tiếng kinh chiều
LÝ nào Mẹ chả thương yêu cho cùng
NGÁT hương lòng đến cửu trùng
HƯƠNG kinh thanh khiết từ cung tâm hồn
MẸ phù hộ lúc hoàng hôn
HIỀN từ gương Mẹ trinh khôn vẹn toàn

CẦN Vương giết đạo bất khoan
VƯƠNG đầy tội ác máu tràn khắp nơi
BÁCH truy chém giết tả tơi
ĐẠO quân vây hãm mắu rơi lệ trào
NHÂN tà tứ phía bắn vào
HIỀN từ tín hữu kêu gào Mẹ thương

HỘ cho con cái cùng đường
PHÙ trì Đức Mẹ Trinh Vương rỡ ràng
TÍN trung rực rỡ huy hoàng
HỮU duyên Mẹ đứng hiên ngang uy hùng
MẸ ngăn tên đạn trùng trùng
LIỀN bay trở lại, địch vùng thoát thân
HIỆN ra bảo vệ con dân
RA tay phù hộ khỏi phần khó nguy

Trầm Hương Thơ 8/23/2012

http://vietcatholic.net/News/Html/99683.htm

Leave a Reply