Hành Hương Trà Kiệu

MẸ TRÀ KIỆU – Thơ

joomplu:326

MẸ TRÀ KIỆU

 

Mẹ Trà Kiệu ơi!

Mẹ Trà Kiệu ơi!

Mẹ là Sao Mai

Đẹp ngất trên trời

Mẹ là vầng trăng

Diệu hiền toả sáng

Mẹ là áng mây

Che chở Mẹ ơi

Chuyện kể năm xưa

Trên đất Trà Kiệu

Khi con cái Mẹ

Đang cơn nguy biến

Nỗi sợ hãi hùng

Giữa làn đạn pháo

Tha thiết van nài

Xin Mẹ

Mẹ ơi!

Có ai đâu ngờ

Trên nóc nhà thờ

Một Bà áo trắng

Mẹ đứng thầm lặng

Che chở đàn con

Qua nỗi hãi hùng

Qua làn đạn pháo

Dẹp tan quân thù

Phá vỡ vòng vây

Các con lo gì

Có Mẹ ở đây!

Mẹ Trà Kiệu ơi!

Mẹ Trà Kiệu ơi!

Cứ mỗi tháng năm

Hoa sắc rợp trời

Đàn con cái Mẹ

Muôn phương ngàn lối

Nô nức kéo về

Bửu Châu quỳ gối

Tha thiết nguyện cầu

Xin Mẹ,

Mẹ ơi!

Sống giữa thế gian

Sóng gió dập dìu

Đàn con cái Mẹ

Tấm thân mềm yếu

Cạm bẫy cuộc đời

Quyến rũ ngã nghiêng

Xin mẹ diệu hiền

Che chở đõ nâng

Các con vững lòng

Tha thiết cậy trông

Mẹ Trà Kiệu ơi!

Mẹ Trà Kiệu ơi!

Tháng 5 / 2008

Ga Nguyễn Văn Tiến

Nguồn: Gia Trang Chút Tâm Tình

Leave a Reply