Tin Tức

Giáo phận Đà Nẵng : quyết định bổ nhiệm và lịch thuyên chuyển tháng 9/2012

Giáo phận Đà Nẵng : quyết định bổ nhiệm và lịch thuyên chuyển tháng 9/2012

BBT: Trong tâm tình hiệp thông với các hoạt động mục vụ chung của Giáo Phận, trang nhà Linh Địa Trà Kiệu xin chia vui và chúc mừng với cha nguyên Phó Xứ Simon Nguyễn Can Trường sẽ chính thức làm Quản Xứ Tam Thành, thuộc tỉnh Quảng Nam, xem số thứ tự 22.

Đồng thời chúng ta cũng hân hoan đón chào cha Phaolô Lê Tấn Kính về làm Phụ Tá Giáo Xứ Trà Kiệu, xem số thứ tự 29.

Bên cạnh đó, trang nhà cũng xin cập nhật thêm về người con của Giáo Xứ, Lm Philipphê Trương Văn Long sẽ thôi quản xứ Tam Thành về nhận nhiệm sở mới là Giáo Xứ Hòa Thuận, thuộc thành phố Đà Nẵng, xem số thứ tự 17.

Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các ngài được dồi dào ơn Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Trà Kiệu trong sứ vụ mới của các ngài.

Nguồn: giaophandanang.org

Leave a Reply