TTTM Trà Kiệu

Hình Ảnh Giáng Sinh 2014 tại Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu

Giáng Sinh yêu thương và ấm áp ngập tràn trên Đất Mẹ Trà Kiệu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem rất, rất nhiều hình ảnh đẹp và chất lượng lớn tại đây:

(Có thể có bạn hoặc người thân của bạn xuất hiện trong loạt hình này đấy!)

 

Leave a Reply