Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh Lễ Tạ Ơn 137 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Trà Kiệu

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Đức Maria, giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu (TTTMTK) đã thay mặt cho toàn thể giáo phận cử hành tuần tam nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu từ ngày 07 – 09/9/2022 để chuẩn bị cho Thánh lễ tạ ơn, mừng kỷ niệm 137 năm Đức Mẹ hiện ra nơi đây (1885/10 – 11.9/2022). Và chiều 10/9/2022, trong tâm tình hiệp nhất, cộng đoàn dân Chúa khắp nơi trong giáo phận đã cùng nhau tề tựu về linh địa Trà Kiệu cùng với chủ chăn của mình để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria trong sự kiện đặc biệt này.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng đại diện Bonaventura ngỏ lời chào đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi: trong ngoài giáo phận, cũng như nơi linh địa Trà Kiệu, đang hiện diện trước tiền đường nhà thờ giáo xứ – nơi Đức Mẹ đã hiện ra để bảo vệ che chở đoàn con trước cơn bách đạo Văn Thân. Hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay, cha Tổng mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy làm mới niềm tin của mỗi người vào Thiên Chúa toàn năng – là người Cha giàu Lòng Thương Xót đối với nhân loại tội lỗi, đối với đoàn con đang chiến đấu giữa cuộc đời này. Đây cũng là dịp quý báu để mỗi người làm mới tương quan của mình là con cái Mẹ Trà Kiệu với Giáo Hội trong tinh thần hiệp hành để sống theo tiếng gọi của Thiên Chúa muốn cho Giáo Hội trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với Mẹ được đổi mới, được thêm sức, hầu sống và làm chứng cho Tin Mừng Tình Thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô cho con người giữa thế giới hôm nay.

Sau phần công bố Lời Chúa từ cha phụ tá Phê-rô, cha Tổng đã mượn lời bà Elisabeth: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” để nhấn mạnh tình yêu của Mẹ dành cho đoàn con qua việc Mẹ đã đến đây, thăm viếng, bảo vệ cho đoàn con Mẹ trong suốt 137 năm qua. Với ý tưởng Đức Maria – hình ảnh và Mẹ Hiền của Hội Thánh trong lời nguyện hiệp lễ, cha Tổng đã giúp cộng đoàn phụng vụ hiểu rõ hơn về ơn gọi làm người và làm con Chúa của Đức Maria khi đáp trả hai tiếng Xin Vâng một cách trọn vẹn. Ngài cũng nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ: để lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria thật sự ý nghĩa, mỗi người hãy làm mới niềm tin của mình qua việc kính sợ Chúa như Mẹ đã từng và cùng nhau xây dựng Giáo Hội, giáo xứ, cộng đoàn, gia đình theo tinh thần công nghị giáo phận đã đề ra: “Hiệp nhất, cùng Sống đức tin và cùng Loan báo Tin Mừng”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Simon thay mặt cho giáo xứ TTTM Trà Kiệu trước hết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Trà Kiệu vì muôn ơn lành tuôn đổ trên giáo phận nhà. Thứ đến, ngài ngỏ lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse, cha Tổng, cha đại diện giám mục, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ, hai cha phụ tá xứ nhà, quý soeur hai dòng Mến Thánh Giá và Phao-lô tại Trà Kiệu, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, giáo khóm, các ban ngành đoàn thể, cộng đoàn phụng vụ, cũng như đoàn con cái Mẹ Trà Kiệu ở muôn phương đang hiệp lòng trong Thánh Lễ tạ ơn hôm nay, đã nâng đỡ, hỗ trợ, cầu nguyện và cộng tác để có được Thánh lễ sốt sắng. Cha Simon cũng mong mọi người thông cảm và bỏ qua những thiếu sót của giáo xứ trong dịp lễ này và cầu chúc mọi người luôn được Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu nâng đỡ, dìu dắt, ủi an phù trợ trong Bình An của Thiên Chúa.

Sau đó, cộng đoàn phụng vụ hiệp lòng tạ ơn cùng với các em trong đội dâng vũ của giáo xứ sở tại qua vũ khúc: “Tạ Ơn Đức Mẹ Trà Kiệu”. Thay mặt cho Đức Cha Giuse và giáo phận, cha Tổng ngỏ lời cảm ơn đến cha Giám đốc TTTM Trà Kiệu, cũng như các ban ngành đoàn thể liên quan đã cộng tác, hiệp lòng, hiệp ý với nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Trà Kiệu trong dịp này và xin Mẹ Trà Kiệu luôn đồng hành với giáo phận chúng ta để sống tinh thần cộng nghị đã đề ra.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể từ tay cha Tổng. Sau đó, mọi người cùng hướng về tiền đường nhà thờ – nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm xưa với lời ca rộn ràng trên môi: “Trà Kiệu tháng 9 năm xưa trong bước đường cùng. Người người xúm xít vây quanh bên ngai Mẹ Hiền. vì rằng ánh nến hiu hiu sao đương được với gió bão. Thống thiết câu kinh khẩn cầu ơn Mẹ chở che…”

Nguyện xin Mẹ Trà Kiệu xưa đã yêu thương tổ tiên chúng con thế nào, thì nay xin Mẹ cũng thương đến chúng con như vậy, để đời sống đức tin chúng con mỗi ngày một mạnh mẽ hơn hầu có thể làm chứng cho Tin Mừng Tình Yêu giữa xã hội đang tục hóa hôm nay. Amen.

Trà Kiệu, 10/9/2022

Ephrem Huy

(nguồn: giaophandanang.org)

Hình ảnh: Giuse Trương Văn Thơm + Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply