IMG_1934.JPG - 123.99 kb
TTTM Trà Kiệu

Hội Chợ Xuân Đinh Dậu Mồng 2 và 3 29&30/01/2017

Những ngày Tết là dịp để sum họp, vui chơi, giải trí… Để có thêm sân chơi lành mạnh cho tất cả mọi người tại Trà Kiệu, Giáo xứ TTTM Trà Kiệu đã tổ chức 02 đêm Hội Chợ Xuân Đinh Dậu vào Mồng 2 và 3 Tết, xin mời tham gia qua một số hình ảnh bên dưới:

 IMG_1934.JPG - 123.99 kb

 

IMG_1938.JPG - 194.79 kb

 

IMG_1941.JPG - 248.67 kb

 

IMG_1948.JPG - 198.33 kb

 

IMG_1954.JPG - 185.2 kb

 

IMG_1965.JPG - 228.14 kb

 

IMG_1966.JPG - 222.34 kb

 

IMG_1979.JPG - 164.2 kb

 

IMG_1984.JPG - 179.49 kb

 

IMG_2002.JPG - 219.33 kb

 

IMG_2008.JPG - 190.68 kb

 

IMG_2019.JPG - 152.84 kb

 

IMG_2026.JPG - 182.63 kb

 

IMG_2033.JPG - 153.9 kb

 

IMG_2043.JPG - 229.79 kb

Xin mời xem hình ảnh đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:   

Leave a Reply