TTTM Trà Kiệu

Khẩn Trương Hoàn Thành Bờ Kè Cuối Cùng

Với sự rộng tay của quý vị ân nhân và nỗ lực đóng góp sức lực của rất nhiều người, sau khi hoàn thành xong 06 bờ kè và trong tình thế mùa mưa lũ đã về, ngày 8/10/2014, rất đông đảo bà con giáo dân Trà Kiệu, dưới sự trực tiếp điều khiển của Cha Tân Quản Xứ, bờ cờ cuối cùng và cũng như một số hạng mục khác đang dần đi vào giai đoạn hoàn thiện.

Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho công trình được sớm hoàn thành và phát huy tác dụng như mong muốn để đồi Mẹ được bảo vệ vững vàng.

Xin mời xem một số hình:

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply