Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Truyền Tin – Bổn mạng giáo họ Phú Nham

Chiều hôm nay – 23/3/2023, động đảo bà con giáo dân trong giáo họ Phú Nham cùng quây quần bên các vị mục tử đáng kính của mình để hiệp dâng Thánh lễ Truyền Tin, cũng là bổn mạng của giáo họ.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện

Trà Kiệu, 23/3/2023

Photo Thông

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:418505371094'.

Leave a Reply