Trà Kiệu Bốn Phương

Ngân Khánh Linh Mục Cha Nguyên Quản Xứ Phaolô Đoàn Quang Dân 21/11/2014

Ngày 21/11/ 2014, lễ Đức Mẹ dâng mình và cũng là ngày kỷ niêm mừng ngân khánh 25 năm linh mục của cha Phaolô Đoàn Quang Dân, cha cựu quản xứ Trà Kiệu. Trên 250 giáo dân Trà Kiệu đã tham dự thánh lề để cầu nguyện cho ngài tại Giáo xứ An Ngãi, chúc mừng ngài và cũng là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài về những gì ngài đã làm cho giáo xứ Trà Kiệu. TraKieu.net xin được bài giảng của ngài ngày hôm đó để mọi người để chúng ta hiểu rõ hơn, cảm thông hơn với cuộc đời linh mục, những con người được xức dầu thánh nhưng lại mang thân phận phàm trần, kích vào đây để đọc toàn văn và chia sẻ một số hình ảnh dưới đây:

Và TraKieu.net cũng xin được chia sẻ bài giảng của cha Phaolô tại Nhà Thờ Chính Toà 22/11/2014, kích vào đây để đọc toàn văn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem nhiều hình kích cỡ lớn tại đây:

Leave a Reply