Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Ambrosio Nguyễn Văn Nam

Ambrosio NGUYỄN VĂN NAM

(con ông Nguyễn Văn Chỉnh)

Giáo khóm Đông Sinh năm 1962

Từ trần lúc 3g00 ngày 10/4/2018

Thánh lễ An táng tại thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 12/4/2018

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply