Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Ana Hồ Thu Trang

ANA HỒ THU GIANG (con ông Hồ Thăng Diễn và bà Phạm Thị Mai)
Sinh năm 2009
Từ trần lúc 14g ngày 07/ 03/ 2018
Giáo khóm Đông
Thánh lễ an táng lúc 14 g00 ngày 09/03/2018 tại thánh đường Trà Kiệu
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply