Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Madalena Trần Thị Hương

MARIA MADALENA TRẦN THỊ HƯƠNG

(Vợ ông VÕ BỔN)

Sinh năm 1953

Tạ thế lúc 12g30 ngày 27/3/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 29/3/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

 

Leave a Reply