Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Anê Nguyễn Thị Thơm

ANÊ NGUYỄN THỊ THƠM

(Vợ ông Võ Nhỏ)

Giáo khóm ĐôngS

inh năm 1929

Tạ thế lúc 15g00 ngày 3/5/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 5/5/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply