Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Anh Simon Nguyễn Viết Bình

Chúng tôi được tin ông Simon Nguyễn Viết Bình, là ngưòi con của giáo xứ Trà Kiêu, hiện định cư tại Taxas. Hoa Kỳ, đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ ngày 27.8.2020 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi.

Trakieu.net xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bàu của Đức Mẹ Trà Kiệu, cho linh hồn Simon sớm về an nghỉ muôn đời bên Chúa.

Chúng tôi cũng chân thành chia buồn cùng chị Phương và tang quyến.

Trakieu.net thành kính phân ưu

Leave a Reply