Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Anne Trần Thị Mỹ

 

Anne Trần Thị Mỹ
Giáo khóm Nam
Sinh năm 1935
Tạ thế lúc 12g 00 ngày 27/05/2015
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 5g30 ngày29/05/2015
An nghỉ tại nghĩa trang Của Hắn.
 

Leave a Reply