Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Giuse Phạm Minh Thành

 

Giuse Phạm Minh Thành
Giáo khóm Bắc Sinh năm 1967
Tạ thế lúc 14g 00 ngày 27/05/2015
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 5g30 ngày29/05/2015
An nghỉ tại nghĩa trang Doc Chấm Duy Trinh
 

Leave a Reply