Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Cụ Bà Lucia Nguyễn Thị Sánh

Tra Kieu foundation đau buồn báo tin: 

Cụ Bà Lucia Nguyễn Thị Sánh

(nhạc mẫu của Ông Phạm Cảnh Đáng, phụ trách nhóm khuyến học Trà Kiệu)

Sinh năm 1926

Tạ thế vào lúc 23g30 ngày 28/ 1/ 2015 tại Giáo xứ Thanh Đức.

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Thanh Đức lúc 5g00 ngày 2/02/2015

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

TraKieu Foundation thành thật chia buồn cùng ông và gia quyến, nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa bà về hưởng nhan Thánh Chúa

Leave a Reply