Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Antôn Nguyễn Thanh Hải

Antôn Nguyễn Thanh Hải
(con ông Trung (chết) và bà Kính)
Phái Nam
Sinh năm 1969
Từ trần lúc 21g15  ngày 19/ 04/2018
Thánh lễ an táng tại thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 21/04/2018
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply