Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Giacobe Nguyễn Hường

Giacobe Nguyễn Hường
Giáo khóm Bắc
Sinh năm 1941
Tạ thế lúc 06g15  ngày 11/7/2014 
Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 14/7
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply