Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Gioan Baotixita Nguyễn Tám

GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN TÁM

(Tám Nhị xóm Đùi, Tân Lân)

Giáo khóm Tây

Sinh năm 1967

Tạ thế lúc4g30g 00 ngày 9/03/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 11/03/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Nỗng Bà Hành

Leave a Reply