Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Gioan Lê Văn Lẹ

GIOAN LÊ VĂN LẸ

(con ông LÊ ĐIỆN)

Sinh năm 1957 Giáo khóm Đông

Từ trần lúc 19g00 ngày 3/10/2017

Thánh lễ an táng vào lúc 14g00 ngày 5/10/ 2017 tại Thánh đường Trà Kiệu

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply