Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Lucia Nguyễn Thị Niên (Canh)

 

Lucia Nguyễn Thị Niên (Canh)
Giáo khóm Nam
Sinh năm 1919
Tạ thế lúc 14g50 ngày 20/03/2015
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày23/03/2015
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn
 

Leave a Reply