Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Phanxicô Xavie Trần Chiêm

Phanxicô Xavie Trần Chiêm

Giáo khóm Nam

Sinh năm 1929

Tạ thế lúc15g55 ngày 31/3/2014

Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 2/4

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

 

 

Leave a Reply