Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Nguyễn Thị Sang

 

Maria Nguyễn Thị Sang (Bà Cơ) 

Giáo khóm Bắc

Sinh năm 1915

Tạ thế lúc15g00 ngày 29/3/2014

Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 1/4

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

 

 

Leave a Reply