Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Phạm Thị Trông

MARIA PHẠM THỊ TRÔNG
GIáo khóm Đông
Sinh năm 1927
Từ trần lúc 15g20 ngày 1/03/2018.
Thánh lễ an táng tại thánh đương Trà Kiệu lúc 14g ngày 7/03 /2018
An nghỉ ại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply