Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Matta Phan Thị Xuyên

 

Matta Phan Thị Xuyên
Giáo khóm Bắc Sinh năm 1922
Tạ thế lúc 5g00 ngày 30/05/2015
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 01/06/2015
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn
 

Leave a Reply